Prosjekt Senja VGS, avd. Finnfjordbotn 2015 – 2017

Marianne Darlen Solhaugstrand var kunstkonsulent for kunstprosjekter til Senja videregående skole avdeling Finnfjordbotn tilbygg for yrkesfag. Bygget var ferdigstillt i oktober 2016. I dette tilbygget ble det integrert kunstprosjekter fra de fire kunstnerne Siv Bugge Vatne, Päivi Laakso, Robert Johansson og Ester Maria Bjørneboe. Kunsten var et KOM prosjekt i regi av Troms Fylkeskommune. Prosjektet var støttet av KORO. Kunstplanen gav kunstnerne én føring; at navnet på skolen – Senja, skulle være et tematisk utgangspunkt for kunstverkene. Dette kunne være Senja som et lokalt sted, et fellesskap med en felles historie og samhandling gjennom den infrastrukturen som skolen også er en del av. Eller for eksempel Senja som en mytologisk størrelse av betydning for vår nasjonale identitet – enten det er nordlyset, fortellinger og myter, den dramatiske naturen, eller andre individuelle tolkninger som vektlegges.

Verkene måtte videre også fungere i sammenheng med det gamle skolebygget og de utsmykningene som fantes der.

Foto: Kjell Ove Storvik/Troms fylkeskommune

 

SIV BUGGE VATNE

Siv Bugge Vatne(f. 1975) sitt kunstverk Diida / Forvarsel er plassert på glassfasaden til den nordlige gangbroen. Verket består av fire fargerike UV – trykk på film montert på innsiden av glasset i skolens best synlige og mest trafikkerte gangbro.

 

 

PAIVI LAAKSO

Paivi Laakso (1967) sitt bidrag til skolen er flere figurative veggmalerier som fyller store deler av korridoren i første etasje, rom for spesialundervisning og trappeoppgangen mellom første og andre etasje.

 

 

ROBERT JOHANSSON

Robert Johanssons (1977) verk med tittelen Cambio Imago er i korridoren i nybyggets andre etasje. Her har han arbeidet på glassveggene som skiller klasserom og korridor, samt på tre store sittenisjer.

 

 

ESTER MARIA BJØRNEBOE

Ester Maria Bjørneboes (1971) monumentale malerier i akryl på polycarbonatplater er plassert i møterom og korridor i skolebyggets andre etasje. Maleriene utforsker fargens musikalske kvalitet.