Published

Artic – Utfordringer i et utvidet kulturfelt
Redaktør: Marianne Darlén Solhaugstrand og Stig Arild Mangschau
Design: Anette L’ Orange ved Blunderbuss.
Forlag: Locus forlag
Boken ble presentert under Barents Spektakel 2015, som en del av  Visual Art Seminar arrangert av Pikene På Broen, og lansert  på Kunstnernes Hus i Oslo 19. med påfølgende debatt.
Bidragsytere: Dag Wiersholm, Helga-Marie Nordby, Boel Christensen-Scheel, Torill Østby Haaland, Sigrid Røyseng, Odd Johan Martinsen, Lene Ødegård Olsen for Pikene på Broen og Dag Solhjell. I tillegg er det et bidrag av Marianne Darlén Solhaugstrand og  Stig Arild Mangschau og et forord av Tanja Thorjussen og Thale Fastvold i LOCUS forlag.
Bakgrunn for boken:
Som ideutvikler og kurator arrangerte Marianne Darlén Solhaugstrand fra 2010-2012 kunstfestivalen Artic Challenge-Site Specific.
Ønsket var å sette den inkluderende anmodningen fra statlig hold om stedsutvikling, og om å nå ut til nye publikumsgrupper, på spissen. Dette ved å plassere samtidskunst og idrett som likestilte kulturuttrykk i en og samme festival som en utforskning. Ideen var at generelle sammenhenger kan tydeliggjøres under ekstreme tilstander.
Solhaugstrand samarbeidet her med det som var en av Nordnorges største idrettsfestivaler, TDA -Triple Challenge, et forprosjekt for det internasjonale sykkelløpet Arctic Race of Norway. Ønsket er at boken kan anspore til en bredere og mer generell debatt om kunstens kår i det utvidede kulturfeltet/kulturnæringens tidsalder.
Pris 198 kroner, pluss porto og ekspedisjon ved bestilling via mail mariannedarlen@hotmail.com

Bokanmeldelse, Andre Gali, Kunstforum: