Prosjekt Ås vgs. Viken Fylkeskommune 2020 – 2022

Kunstnerne Marthe Karen Kampen, Mattias Härenstam og Ingeborg Annie Lindahl har laget Kunst til Bygg A ved Ås Videregående skole.

I tillegg er det kjøpt inn løskunst av bla.  Idun Balzertsen og Elisabeth Mathisen.

Valg av kunstprosjekter ble gjort utgangspunkt i brukerne av Bygg A ved Ås vgs. Disse er i hovedsak er elever ved Helse- og oppvekstfag. Det ble også vektlagt at den nye kantinen er en felles arena for hele skolen, samt at Ås vgs har en eksisterende kunstsamling. Det har vært lagt vekt på materialitet og kontekst. Alle kunstprosjektene er inspirert av skolens visjon, samtidig som de på ulike vis relaterer seg til kropp og natur. Bruken av materialet tre er noe som går igjen i alle verkene, både som ide og uttrykk.

 Kunstprosjektene til Ås vgs. samspiller og utfyller hverandre både i tematikk, materialvalg, fargekombinasjoner, uttrykksformer og plassering. Verkene er godt integrert i arkitekturen, tilpasset målgruppen og skolens visjon.

  • Kunst i tråd med skolens visjoner: Ås videregående skole – et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode.
  • Kunst i relasjon til intimsfæren – Helse- og oppvekstfag
  • Kunst som er taktil og relaterer seg til kropp og natur
  • Mangfold i kunstneriske uttrykk, farger, materialvalg og teknikk

Kunstutvalget bestod av:

  • Marianne Darlèn Solhaugstrand – kunstkonsulent/ kunstfaglig prosjektleder
  • Kristine Skjeslien – brukerrepresentant Ås vgs
  • Torstein Ødegård – representant fra arkitekt
  • Jarle Svanæs/Hege Bjøndal/Magnus Gåseby – representant fra byggherre
  • Line Helen Danielsen/Synnøve Øyen – rådgiver seksjon kulturutvikling

Foto/Videointervjuer – Jon Gorospe
Teksting Video – Marius Hauge

 

INGEBORG ANNIE LINDAHL – JUST BREATHE:

Ingeborg Annie Lindahl har laget verket «Just Breathe», en monumental kritttegning på veggen i trappeoppgangen ved kantina.

Verket «Just Breathe» spiller på spenning mellom tittel, motiv og utførelse, noe som gir rom for mange tolkninger. Verket er utført i hvitt kritt på sort tavlemaling med motiv av en eik opp-ned. Verket overflatebehandlet med ferniss for holdbarhet.

Kunstneren er inspirert av helse- og oppvekstfag, men har også tatt utgangspunkt i Ås-eika. Visuelt kan tegningen minne om lunger med bronkievev. Det kan gi forskjellige assosiasjoner til det å puste; Black lives-matter, til liv, økosystemet og miljø, Covid-19 pandemien, og til helsefagarbeiderens ulike oppgaver.

Verket kan også oppfattes som en oppfordring til elevene om å puste i en hektisk hverdag.

 

 

Videointervju – Ingeborg Annie Lindahl:

 

 

Bilder – Ingeborg Annie Lindahl – JUST BREATHE:

 

 

 

 

 

MARTHE KAREN KAMPEN – INGENTING I DETTE LIVET VENTER:

Marthe Karen Kampen har  laget 5 unike portretter i tresnitt.

Verket «Ingenting i dette livet venter» er inspirert av helse og oppvekstfaget. Et samfunnsoppdrag koronapandemien viste oss viktigheten av.

Marthe Karen Kampen bygger på en lekende måte opp fragmenterte portretter av ulik karakter, med sterk koloritt, og utmerket fargeforståelse. Verket kan leses på betrakterens egne premisser, som sammensatte livshistorier gjennom fargespill og bruddstykker.

Tresnittene er laget ved at store treplater innsatt med farge er trykket på rispapir, med bruk av puslespillteknikk.

«Ingenting i dette livet venter» er montert over fire vegger i helsefagavdelingen, samt en vegg i den nye kantina. Bak hvert tresnitt er veggflaten malt i et avgrenset område. Vegg og bilde knyttes slik sammen, i et helhetlig uttrykk, som utgjør et stedsspesifikt verk.

 

 

Videointervju Marthe Karen Kampen:

 

 

 

Bilder – Marthe Karen Kampen – INGENTING I DETTE LIVET VENTER:

 

 

MATTIAS HÂRENSTAM – BRENNENDE HJERTER:

Mattias Härenstam har laget verket «Brennende hjerter» til skolens kantine.

Verket «Brennende hjerter» består av syv dråpeformede treskulpturer, laget av hele trestammer som henger ned fra taket i kantina.

Skulpturene er sorte og forkullet utenpå, i kontrast til en lyssatt innside i polert treverk. Lyset slipper ut i bunn og i åpninger og sprekker i treverket. Med sitt varme, enkle og kraftige uttrykk gir skulpturene et sterkt tilfang til skolens kunstsamling.

Verket er både konseptuelt og teknisk fengende. «Brennende hjerter» gir assosiasjoner til helsefagarbeideres engasjement og viktige samfunnsoppdrag. Tanken om leirbål er også tematisk både for skolen som institusjon og kantina som samlingssted. Verket er taktilt i sin materialitet og fungerer også godt i samspill arkitekturen.

 

Videointervju Mattias Härenstam:

 

 

 

Bilder Mattias Härenstam: