Kunstfestival – ARTic Challenge – Site Specific 2011

Som ideutvikler og kurator arrangerte Marianne Darlén Solhaugstrand fra 2010-2012 kunstfestivalen Artic Challenge-Site Specific.
Ønsket var å sette den inkluderende anmodningen fra statlig hold om stedsutvikling, og om å nå ut til nye publikumsgrupper, på spissen. Dette ved å plassere samtidskunst og idrett som likestilte kulturuttrykk i en og samme festival som en utforskning. Ideen var at generelle sammenhenger kan tydeliggjøres under ekstreme tilstander. Solhaugstrand samarbeidet her med det som var en av Nordnorges største idrettsfestivaler, TDA -Triple Challenge, et forprosjekt for det internasjonale sykkelløpet Arctic Race of Norway.

 

Foto Per Heimly

 

Kurt Johannessen – “Fjellet” og  “Det å assistere ei død Fluge” 2011

Intervju Kurt Johannessen 2011:

 

 

Pavana Reid – “Beautiful Pineapples” og “Flying” 2011

Intervju med Pavana Reid 2011:
Pavana Reid

 

 

Julie Lillelien Porter – “Gastrocnemius og Soleus” 2011

Intervju Julie Lillelien Porter 2011:

 

 

Unni Askeland – “Exit 13” 2011

Intervju Unni Askeland 2011:

 

 

Øyvind Mellbye – “Fjellseilas” 2011

Intervju Øyvind Mellbye 2011: