Kunstfestival – ARTic Challenge – Site Specific 2010

Som ideutvikler og kurator arrangerte Marianne Darlén Solhaugstrand fra 2010-2012 kunstfestivalen Artic Challenge-Site Specific.
Ønsket var å sette den inkluderende anmodningen fra statlig hold om stedsutvikling, og om å nå ut til nye publikumsgrupper, på spissen. Dette ved å plassere samtidskunst og idrett som likestilte kulturuttrykk i en og samme festival som en utforskning. Ideen var at generelle sammenhenger kan tydeliggjøres under ekstreme tilstander. Solhaugstrand samarbeidet her med det som var en av Nordnorges største idrettsfestivaler, TDA -Triple Challenge, et forprosjekt for det internasjonale sykkelløpet Arctic Race of Norway.

 

Foto Steve Nilsen

 

Fra nrk Åpning Seaworksrittet 2010 

Päivi Laakso – Sportsperformance med Fjellklang og Sportsperformance til Ære for Sykler og Fiskerkonger 2010

Intervju Päivi Laakso 2010:

Kristin Nordhøy og Ida Julsen – Grenseland 2010

Intervju Kristin Nordhøy og Ida Julsen 2010:

Kjetil Sivertsen – Hus med Vannkikkert – Rom for Avkobling 2010

Intervju Kjetil Sivertsen 2010:

 

 

 

Ane Sagatun – Get Over it 2010

Intervju Ane Sagatun 2010: