Kunstfestival – ARTic Challenge – Site Specific 2012

Som ideutvikler og kurator arrangerte Marianne Darlén Solhaugstrand fra 2010-2012 kunstfestivalen Artic Challenge-Site Specific.
Ønsket var å sette den inkluderende anmodningen fra statlig hold om stedsutvikling, og om å nå ut til nye publikumsgrupper, på spissen. Dette ved å plassere samtidskunst og idrett som likestilte kulturuttrykk i en og samme festival som en utforskning. Ideen var at generelle sammenhenger kan tydeliggjøres under ekstreme tilstander. Solhaugstrand samarbeidet her med det som var en av Nordnorges største idrettsfestivaler, TDA -Triple Challenge, et forprosjekt for det internasjonale sykkelløpet Arctic Race of Norway.

Fra Artic Challenge2012 på Nordnytt

Foto Silje Storm Drabitius

 

Ane Lan – Diaolos 2012

Intervju Ane Lan 2012:

 

 

Amund Sjølie Sveen – Tour de Future 2012

Intervju Amund Sjølie Sveen 2012:

 

 

 

Per Heimly – Uten tittel 2012

Intervju Per Heimly 2012:

 

 

 

Solhaug & Wallstrøm – Dont mention the Salmon 2012